Konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie w roku akademickim 2018/2019

 

Uprzejmie informujemy, iż wzorem lat ubiegłych Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją ogłosiło konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie w roku akademickim 2018/2019.
Aby przystąpić do konkursu należy złożyć:
Pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej (praca jest zwracana po zakończeniu procedury konkursowej),
Syntetyczne dane o autorze (na druku, który przesyłam w załączniku),
Zaświadczenie z uczelni o obronieniu pracy w danym roku akademickim,
Pismo promotora rekomendujące daną pracę dyplomową na konkurs.
Główna nagroda w konkursie wynosi 500,00 zł. Komisja konkursowa ma również możliwość przyznania trzech wyróżnień.
Prace na konkurs należy składać do dnia 31 października 2019 w Sekretariacie Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji Politechniki Lubelskiej (Budynek Wydziału Mechanicznego, VII piętro, pokój 713).
Regulamin konkursu możecie Państwo znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją: http://www.ptzp.org.pl
Bardzo proszę o poinformowanie potencjalnie zainteresowanych osób oraz ewentualne zgłaszanie prac swoich dyplomantów.
Uprzejmie informujemy, iż wzorem lat ubiegłych Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją ogłosiło konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie w roku akademickim 2018/2019.
Aby przystąpić do konkursu należy złożyć:
  1. Pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej (praca jest zwracana po zakończeniu procedury konkursowej),
  2. Syntetyczne dane o autorze (na druku, który przesyłam w załączniku),
  3. Zaświadczenie z uczelni o obronieniu pracy w danym roku akademickim,
  4. Pismo promotora rekomendujące daną pracę dyplomową na konkurs.
Główna nagroda w konkursie wynosi 500,00 zł. Komisja konkursowa ma również możliwość przyznania trzech wyróżnień.
Prace na konkurs należy składać do dnia 31 października 2019 w Sekretariacie Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji Politechniki Lubelskiej (Budynek Wydziału Mechanicznego, VII piętro, pokój 713).
Regulamin konkursu możecie Państwo znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją: http://www.ptzp.org.pl
 
Bardzo proszę o poinformowanie potencjalnie zainteresowanych osób oraz ewentualne zgłaszanie prac swoich dyplomantów.