Spotkanie Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją – 11.01.2019

Na zebraniu podsumowano przebieg konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu inżynierii produkcji. Wręczono dyplomy laureatom konkursu oraz promotorom wyróżnionych prac dyplomowych. Zwycięzca konkursu dokonał prezentacji pracy. Przewodniczący Oddziału prof. Antoni Świć przedstawił informację o działalności PTZP.

Zaproszeni goście Pan Edward Bąk Prezes Zarządu EDBAK sp. z o.o. oraz Zastępca Dyrektora ds. Produkcji Pan Wojciech Białowolski dokonali charakterystyki profilu produkcyjnego firmy. W dyskusji zwracano uwagę na konieczność nawiązania ściślejszej współpracy pomiędzy sferą produkcyjną i naukową.

Zapraszamy do galerii zdjęć